מפות  
רחובות ראשיים:
א.ד גורדוןאבי אורןאבשלום גיסיןאהרון מסקיןאוסישקיןאנסקי דגניהאריה בן אליעזראריה שנקרבזלבן גוריוןבר כוכבאבריגיד קישגרינשפןדב הוזדגל ראובןדון יצחק אברבנאלדרך אם המושבותדרך זאב ז'בוטינסקידרך זבולון המרדרך יצחק רביןדרך מנחם בגיןהאביבהותיקיםהירקוניםהמכביםהמפלסיםהנחלהנשיאיםהסיביםהעצמאותהפסגותהרכבתהשילוחהשפלהועד ארבע ארצותזקן השומריםחיים ארלוזרובחנה רובינאטובה ושמעון דרנגריגיע כפייםיהושע שטמפפריוסף ספיריוסף שפרינצקיחיאל מיכליטקובסקי אחיםיעל רוםיעקב זרובבללודיובמאיר דנקנרמיכל לייב כץמרדכי בן דרורמשה דייןמשה סנהמשה שוולבנחשוןסוקולובעזרא ונחמיהעין גניםעמלענברקפלןראשון לציוןרוטשילדרחובותשלום צלחשלמהשמואל סלנטשרגא רפאלי
בעמוד מפת פתח תקווה תוכלו למצוא מידע רב אודות העיר פתח תקווה ורחובותיה. מבין הרחובות הראשיים :א.ד גורדון, אבי אורן, אבשלום גיסין, אהרון מסקין, אוסישקין, אנסקי דגניה, אריה בן אליעזר, אריה שנקר, בזל, בן גוריון, בר כוכבא, בריגיד קיש, גרינשפן, דב הוז, דגל ראובן, דון יצחק אברבנאל, דרך אם המושבות, דרך זאב ז'בוטינסקי, דרך זבולון המר, דרך יצחק רבין, דרך מנחם בגין, האביב, הותיקים, הירקונים, המכבים, המפלסים, הנחל, הנשיאים, הסיבים, העצמאות, הפסגות, הרכבת, השילוח, השפלה, ועד ארבע ארצות, זקן השומרים, חיים ארלוזרוב, חנה רובינא, טובה ושמעון דרנגר, יגיע כפיים, יהושע שטמפפר, יוסף ספיר, יוסף שפרינצק, יחיאל מיכל, יטקובסקי אחים, יעל רום, יעקב זרובבל, לודיוב, מאיר דנקנר, מיכל לייב כץ, מרדכי בן דרור, משה דיין, משה סנה, משה שוולב, נחשון, סוקולוב, עזרא ונחמיה, עין גנים, עמל, ענבר, קפלן, ראשון לציון, רוטשילד, רחובות, שלום צלח, שלמה, שמואל סלנט, שרגא רפאלי.
בנוסף, בוואלה מפות תוכלו למצוא כתובת מסוימת בעיר וגם לחשב מסלול בין שתי כתובות שונות על גבי המפה.